Racó de l'inversor

Aquesta secció pretén millorar el coneixement i la cultura financera dels usuaris d'aquesta web. Oferim les eines necessàries perquè les decisions financeres es puguin prendre d'una manera òptima i eficient.

 

Amb la següent recopilació d'informació, els inversors poden millorar la seva comprensió dels productes financers i desenvolupar les habilitats i confiança necessàries per adquirir major consciència dels riscos i oportunitats financeres, prendre decisions basant-se en la informació, saber on acudir per demanar ajuda i porta a terme qualsevol acció eficaç per millorar el seu benestar financer.

 

La regulació financera és essencial per protegir els inversors i ha de ser complementada per una adequada educació financera.

Política de Remuneracions

Remuneracions

La política de remuneracions de la societat gestora s'engloba dins de la Política de Remuneracions del Grup Hacve. La política de remuneració és compatible amb una gestió adequada i eficaç del risc, i no ofereix incentius per assumir riscos que superin el nivell de risc tolerat. Resum política de remuneració del Grup HACVE ASSETS