Servei Institucional

Característiques del servei

GVC Gaesco Pensions, SGFP ofereix a les entitats financeres i les companyies asseguradores la possibilitat de promoure un Pla de Pensions propi, fet a mida, amb la seva pròpia marca i la seva adhesió a un Fons de Pensions en exclusiva, perfilat segons els paràmetres requerits pel client: nom, política d'inversió, comissió de gestió, etc.

Un servei únic i exclusiu per a satisfer tots els plantejaments estratègics i de desenvolupament de negoci que l'entitat requereixi.

 

 

Avantatges per a la Institució

  • Estalvi de costos: poder disposar del servei de Plans i Fons de Pensions sense la necessitat d'incórrer en les despeses d'estructura que els requeriments legals exigeixen.
  • Possibilitat de centrar exclusivament les seves funcions en la de promotor i comercialització del pla i, si s'escau, la de gestió del fons.
  • Absència de conflicte d'interessos.
  • Negoci a llarg termini amb generació d'ingressos estables.
  • Experiència i capacitat de gestió.