Pla Familiar, P.P.

Objectiu

El Fons de Pensions on es troba aquest Pla té com a objectiu de rendibilitat a llarg termini superar el rendiment del Mercat Monetari més un diferencial de 100 punts bàsics. Per tant, la seva política d'inversió té un marcat caràcter conservador, focalitzant principalment en la protecció del capital.  

Perfil inversor

El Fons va destinat a tots aquells inversors amb un perfil conservador, que primen l'estalvi a mitjà/llarg enfront de la inversió especulativa.

No obstant això, pot ser utilitzat com a complement, alternativa o actiu refugi si l'inversor té altres posicions més agressives en Pensions. 

 

Dades generals
Categoria Renda Fixa Mixta
Perfil Risc 2
S. Gestora GVC Gaesco Pensions, SGFP
E. Depositària Banc Sabadell
D. Llançament 22/09/1989
V. Liquidatiu
Cod. DGS N0171