Pla Capitalizació, P.P.

Objetiu

Maximitzar la rendibilitat, optimitzant el binomi rendibilitat/risc.

El Fons on es troba aquest Pla de Pensions té com a objectiu a llarg termini superar la rendibilitat de l'índex compost per un 75% de l'Eurostoxx 50 més un 25% del Mercat Monetari.

Perfil inversor

El Fons va destinat a tots aquells inversors amb un perfil de risc moderat / agressiu que busquen l'obtenció d'una rendibilitat atractiva assumint un risc moderat.

No obstant això, pot ser utilitzat com a complement o alternativa més agressiva si l'inversor té altres posicions més conservadores en Pensions.

Dades generals
Categoria Renda Variable Mixta
Perfil Risc Moderat
S. Gestora GVC Gaesco Pensions, SGFP
E. Depositària Banc Sabadell
D. Llançament 25/03/1991
V. Liquidatiu
Cod. DGS N1233