Pla Capitalizació, P.P.

Objetiu

Maximitzar la rendibilitat, optimitzant el binomi rendibilitat/risc.

El Fons on es troba aquest Pla de Pensions té com a objectiu a llarg termini superar la rendibilitat de l'índex compost per un 75% de l'Eurostoxx 50 més un 25% del Mercat Monetari.

Perfil inversor

El Fons va destinat a tots aquells inversors amb un perfil de risc moderat / agressiu que busquen l'obtenció d'una rendibilitat atractiva assumint un risc moderat.

No obstant això, pot ser utilitzat com a complement o alternativa més agressiva si l'inversor té altres posicions més conservadores en Pensions.

 

Dades generals
Categoria Renda Variable Mixta
Perfil Risc 5
S. Gestora GVC Gaesco Pensions, SGFP
E. Depositària Banc Sabadell
D. Llançament 25/03/1991
V. Liquidatiu
Cod. DGS N1233