Guissona Bolsa, P.P.

Perfil inversor

Guissona Borsa, F.P. és un Fons de Pensions que té una política d'inversió dirigida a maximitzar el capital a l'edat de jubilació per a períodes llargs de temps, la qual cosa implica l'adopció de posicions importants en els mercats de renda variable. El seu objectiu de gestió és batre l'Íbex 35. Exerceix el timing com a estratègia d'inversió, la qual cosa implica que el percentatge d'inversió en renda variable, i la selecció de títols pugui variar en funció del moment del mercat.

Dades generals
Categoria Renda Variable
Perfil Risc 6
S. Gestora GVC Gaesco Pensions SA SGFP
E. Depositària Deutsche Bank
D. Llançament 15/03/2005
V. Liquidatiu
Cod. DGS N3806