Patrimonialista, P.P.

Objectiu

Es tracta d'un Fons d'Inversió de Retorn Absolut monoestrategia directe.

El Fons té com a objectiu la protecció i l'optimització del patrimoni a mitjà termini. Per això, aplica unes tècniques de gestió pròpies, desenvolupades íntegrament per GVC Gaesco, sistematitzades i optimitzades durant un període de backtesting de 18 anys (entre desembre de 1988 i desembre de 2006).

El Fons aprofita les inèrcies dels mercats de Renda Variable, invertint més a mesura que els mercats es van tornant més saludables i desinvertint a mesura que els mercats es degraden, és a dir, quan la relació entre volatilitat i rendibilitat va perdent atractiu.

La inversió es distribueix entre actius sense risc (ETFs de Renda Fixa i Mercat Monetari) i actius amb risc (ETFs de Renda Variable), en funció del context del mercat i les perspectives econòmiques. El rang d'inversió en cadascuna de les dues classes d'actius és molt ampli (0% -100%), la qual cosa proporciona una gran flexibilitat i agilitat per adaptar-se a les fluctuacions dels mercats. A l'hora d'invertir té en compte diferents factors com la Renda Variable, les Divises i el Mercat monetari.

Perfil inversor

Patrimonialista, FP va destinat a tots aquells inversors, amb un perfil de risc conservador / moderat, que busquen l'obtenció d'una rendibilitat amb independència de l'evolució dels mercats financers. Per això, estaran disposats a tolerar fluctuacions en el seu patrimoni derivades de la volatilitat dels mercats financers. No obstant això, atès que els objectius del Fons són la protecció del patrimoni, l'estabilitat del retorn i l'optimització de la inversió, la volatilitat anualitzada no serà, en situacions normals de mercat, superior al 6%.

 

Dades generals
Categoria Retorn Absolut
Perfil Risc 4
S. Gestora GVC Gaesco Pensions, SGFP
E. Depositària BNP Paribas
D. Llançament 04/01/2011
V. Liquidatiu
Cod. DGS N4509