BSG Prometeo, P.P.

Perfil inversor

La gestió pren com a referència el comportament de l'índex 50% MSCI World Index + 50% Eonia. El fons podrà invertir entre el 0% i 100% de l'exposició total, tant en actius de renda variable com en actius de renda fixa, incloent dipòsits a la vista i instruments del mercat monetari, bé d'emissors públics o privats de països pertanyents a l'OCDE. L'exposició al risc divisa podrà arribar al 100% del patrimoni. El fons podrà invertir en actius de mercats emergents. Assessor del fons: la Gestora té un contracte d'assessorament per a la gestió del Fons amb AGORA EAFI.

Dades generals
Categoria Global
Perfil Risc 4
S. Gestora GVC GAESCO PENSIONES SA SGFP
E. Depositària BBVA
D. Llançament 08/10/2013
V. Liquidatiu
Cod. DGS N4860