3 PiR Director, P.P.

Perfil inversor

El Fons és apropiat per a inversors amb un perfil de risc mitjà-moderat, que busquen revalorització del capital amb una política de risc controlat.

El Fons té un objetiu de rentabilitat no garantitzada que es situa al voltant del 9.0% anual i una limitació no garantida (amb un 95% de probabilitat) de no incórrer en oscil·lacions negatives superiors al 10% en un any ni al 20% de forma acumulada, amb observacions mensuals.

Dades generals
Categoria Global
Perfil Risc 5
S. Gestora GVC Gaesco Pensions
E. Depositària Banca BNP
D. Llançament 01/12/2014
V. Liquidatiu
Cod. DGS N4980