INBESTME RENTA VARIABLE, P.P.

Perfil inversor

Pla del Sistema Individual INBESTME R.V. PP, d'aportació definida, adscrit al Fons de Pensions PENSIONS CREIXEMENT RV FP. S'instrumenta mitjançant un sistema de capitalització individual estrictament financer basat en l'acumulació d'aportacions i de rendiments de les inversions, deduïts les despeses que corresponguin, assumint els propis partícips les plusvàlues i minusvalideses que es generin per les inversions, sense garantir-se gens d'interès mínim en relació amb el rendiment a obtenir per les aportacions efectuades.

Dades generals
Categoria Renda Variable
Perfil Risc 6
S. Gestora GVC Gaesco Pensions SA SGFP
E. Depositària Banca BNP
D. Llançament 31/12/2019
V. Liquidatiu
Cod. DGS N5349